ویدیو آهنگ توی موج ابر و باد

265

باصدای حامد جلیلی / یه روزی مهدی میاد ، یه غروب آتشین ، که زمین ذوب حرارت خداست ، کوچه ها همه چراغون میشه باز، دیوارا آیینه بندون میشه باز ، نیمه شب از کوچه بیرون میشه باز، یا یه صبح سربی پر از غبار، توی بهت انتظار... کوچه ها داد میزنن یکی اومد، جاده فریاد میزنه مهدی اومد ، لحظه ی حقیقت بشر میشه، شب غم سحر میشه ، اون که چشمای بشر منتظر ظهورشه، توی حوض عاشقی چهل چراغ نورشه ..

تاریخ انتشار 19 مهر 1396